Missa Baturra

Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (1) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (2) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (3) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (4)
Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (5) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (6) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (7) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (8)
Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (9) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (10) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (11) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (12)
Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (13) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (14) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (15) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (16)
Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (17) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (18) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (19) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (20)
Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (21) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (22) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (23) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (24)
Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (25) Missa Baturra -  25e Aniversari de l’Agermanament Andorra de Teruel (26)