Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps

Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (1) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (2) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (3) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (4)
Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (5) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (6) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (7) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (8)
Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (9) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (10) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (11) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (12)
Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (13) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (14) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (15) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (16)
Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (17) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (18) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (19) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (20)
Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (21) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (22) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (23) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (24)
Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (25) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (26) Inauguració de l'exposició L'Esser, l'espai i el temps (27)