Creu Roja a L Hospital de Sant Joan

003 012 013 015
016 018 019 021
022 023 002 008
024